Team van De Romte

Team foto De Romte2

Van links naar rechts: Joukje Salverda, Anneke Verbeek, Femke Huisman en Wobkje Hibma.

Anneke formaat11

Anneke Verbeek

Juf Anneke is leerkracht in groep 1, 2, 3.

Wobkje formaat11

Wobkje Hibma

Juf Wobkje is leerkracht in groep 1, 2, 3, 4 en 5.

Femke formaat11

Femke Huisman

Juf Femke is leerkracht in groep 5, 6, 7 en 8.

Ook is zij locatiecoördinator en daarmee het eerste aanspreekpunt op onze school.

Joukje Salverda

Joukje Salverda

Juf Joukje is leerkracht in groep 4, 5, 6, 7 en 8.

 

Jetske formaat11

Jetske Hettinga

Juf Jetske is intern begeleider (IB'er) en specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van de zorg en is de contactpersoon voor de externe zorgdeskundigen.

Fred formaat11

Fred Pijlman

Fred is facilitair medewerker van onderwijsteam 7. Hij verzorgt o.a. het tuinonderhoud, technische klussen, netheid rond school en nog veel meer hand-en-spandiensten.

Anna Marie formaat2

Anna Marie Hiemstra

Anna Marie is Onderwijsteam Coördinator. Zij verzorgt de administratie en is verantwoordelijk voor de financiën van het onderwijsteam (begroting, exploitatie en investering). Ook de coördinatie van alle zaken rondom beheer en onderhoud van de gebouwen en terreinen hoort bij de taken, evenals ARBO-zaken.

OFeikje website1

Feikje Toering

Feikje is directeur van het onderwijsteam en eindverantwoordelijk voor alle 4 scholen. Ze legt hiervoor verantwoording af aan de ouders (MR) en het college van bestuur (CvB). Zij ontwikkelt beleid op diverse gebieden waaronder onderwijsontwikkelingen en personeelsbeleid. Haar taak is het behouden van de kwaliteit op de scholen.

feikje.toering@gearhing.net