Directie & adressen

IMG 20190219 175951

Directeur:
Arnold Oosterdijk is directeur van onderwijsteam Noord, waar onze school deel van uitmaakt.
Hij is te bereiken via arnold.oosterdijk@gearhing.net

Locatiecoördinator:
Hebt u vragen van algemene aard, dan kunt u contact opnemen met Joukje Salverda. Zij is locatiecoördinator van onze school en te bereiken via tel: 0515 - 332002 of romte@gearhing.net  

Gearhing (servicebureau)
Brédyk 4
8601 ZD Sneek
0515 - 745 090
www.gearhing.nl 
info@gearhing.net 

GMR:
gmrgearhing@gearhing.net 

Vertrouwenspersoon voor ouders:
Mevrouw Jeltsje de Vries, j.devries@cedin.nl 06-1253 9907

Inspectie van onderwijs:
088 - 669 6000
0800 - 5010
www.onderwijsinspectie.nl 

Vertrouwensinspecteurs:
0900 - 1113 111

Landelijke klachtencommissie:
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030 - 2809590
www.onderwijsgeschillen.nl 
info@onderwijsgeschillen.nl 

GGD Friesland:
088 - 2299444
www.ggdfryslan.nl 
jgz@ggdfryslan.nl 

DeRomte