Hard gewerkt...

  • 23 februari 2018
proeven

Hjoed hawwe de bern fan groep 1, 2 en 3 noch efkes hurd wurke! Hearlik fruit iten (juster bloedsinaasappel en hjoed honey pomelo! Dat krije wy fia Schoolfruit), no ja... se hawwe allegear preaun, mar it wie wol wat in aparte smaak