Jan en Beitske op besite

  • 29 september 2020
120301475 1438745259655799 758456743747172477 n

Juster moarn krigen de bern fan de Romte besite. Jan en Beitske kamen lâns mei in grutte kroade mei in enoarme stien der yn. Se wiene hjir oer stroffelt en fregen harren no ôf wêr dizze stien wei komt. En hoe âld is dy stien wol net? In moai ûndersyk foar de bern.