Geslaagde eerste actiedag!

  • 16 maart 2022
IMG 20220316 WA0012

Vandaag een eerste geslaagde actie dag gehad. Alle kinderen hebben op school koekjes gebakken. Deze koekjes zijn woensdag middag verkocht aan ouders, andere familieleden en dorpsbewoners. Hier hebben we een mooie opbrengst mee opgehaald.
Ook mochten wij de 11-scholentocht starten. Vanmiddag heeft onze directeur meester Arnold de actie geopend. Met een bedrag van €625,- (opgehaald met alle 11 scholen!) en de Oekraïnse vlag fietsten groep 6t/m8 naar De Opslach in Wommels. Een hele mooie start!
De Opslach is morgen aan de beurt om de tussenstand door te geven aan Pingjum. Succes!
Voor komende acties kunt u onze website en FB in de gaten houden.
Doneren kan ook via www.itens.11scholentocht.nl