Ouders

Weekweetjes

Weekweetjes formaat169

De Weekweetjes zijn op onze school de vervanger van voorheen de nieuwsbrief; deze verscheen eens per maand. In de Weekweetjes is onder meer algemene informatie over de school te vinden, data voor in de agenda en nieuws uit de groepen.

 

Zoals de naam al doet vermoeden, verschijnen de Weekweetjes...

Meer over 'Weekweetjes'

Schoolgids 2018 - 2019

Schoolgids 2018 2019 voorkant page 001 header

In de schoolgids staan de belangrijke zaken over de school, zoals: beleidszaken, zorg voor de leerlingen, onderwijskundige ontwikkeling en opbrengsten.

Download hier de schoolgids.

 

Meer over 'Schoolgids 2018 - 2019'

Kleuterboekje

Kleuterinformatieboekje Romte ItensJAN 2017 DEFINITIEF3

In ons kleuterinformatieboekje staat praktische informatie over hoe wij werken in groep 1 en 2.

Speciaal bedoeld voor nieuwe en belangstellende ouders van en in onze school.

Meer over 'Kleuterboekje'

Medezeggenschapsraad

MR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan het bestuur adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de...

Meer over 'Medezeggenschapsraad'

Tevredenheidspeiling

afbeelding

In het voorjaar van 2017 heeft de school een Tevredenheidspeiling gedaan onder ouders en kinderen. Op deze pagina vind je de samenvating van de belangrijkste resutaten.

Ouder Tevredenheidspeiling

Leerling Tevredenheidspeiling

Meer over 'Tevredenheidspeiling'

AC en vrijwillige bijdrage

Fugelwacht formaat169

De activiteitencommissie (ouderraad)

Op onze school is een groep van vijf ouders die samen met de leerkrachten verschillende extra binnen- en buitenschoolse activiteiten organiseert. De activiteitencommissie bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. In...

Meer over 'AC en vrijwillige bijdrage'

Leerplicht en verlof

Lerendoenwesamen formaat169

Vrijstelling van onderwijs

Een kind mag naar school als het 4 jaar is. Als een kind 5 jaar is, is het leerplichtig.
Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs.
Er zijn echter enkele uitzonderingen waarop een leerling vrijstelling kan...

Meer over 'Leerplicht en verlof'

Aanmelden van uw kind

Kleuren formaat169

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met juf Femke Huisman, zij is de locatiecoördinator van onze school.

Zij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt met u hoe de aanmelding en toelating zullen...

Meer over 'Aanmelden van uw kind'

De Plusklas

plusklas

Plusklas Sneek

Sommige kinderen denken en leren snel. Ze hebben meer en andere prikkels nodig. Door de ontwikkelingsvoorsprong kan een kind zich anders voelen dan zijn klasgenoten. Soms ontstaat er faalangst, perfectionisme, een negatieve werkhouding of motivatieproblemen. Hierdoor kan het zijn...

Meer over 'De Plusklas'