Ouders

Weekweetjes

Weekweetjes formaat169

De Weekweetjes zijn op onze school de vervanger van voorheen de nieuwsbrief; deze verscheen eens per maand. In de Weekweetjes is onder meer algemene informatie over de school te vinden, data voor in de agenda en nieuws uit de groepen.

Zoals de naam al doet vermoeden, verschijnen de Weekweetjes elke...

Meer over 'Weekweetjes'

Schoolgids 2020-2021

SchoolgidsGearhingOTNoord2021

In de schoolgids staan de belangrijke zaken over de school, zoals: beleidszaken, zorg voor de leerlingen, onderwijskundige ontwikkelingen en opbrengsten.

Hier vindt u:

Meer over 'Schoolgids 2020-2021'

Kleuterboekje

Kleuterinformatie

In ons kleuterinformatieboekje staat praktische informatie over hoe wij werken in groep 1 en 2.

Speciaal bedoeld voor nieuwe en belangstellende ouders van en in onze school.

Meer over 'Kleuterboekje'

Medezeggenschapsraad

MR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan het bestuur adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de...

Meer over 'Medezeggenschapsraad'

Tevredenheidspeiling

afbeelding

Eind 2018 heeft de school een tevredenheidspeiling gedaan onder ouders en kinderen. Op deze pagina vind je de samenvatting van de belangrijkste resultaten.

Resultaten voorjaar 2019

Meer over 'Tevredenheidspeiling'

AC en vrijwillige bijdrage

Sinterklaas

De activiteitencommissie

Op onze school is een groep van ouders, die samen met de leerkrachten verschillende extra binnen- en buitenschoolse activiteiten organiseert en begeleid. De activiteitencommissie bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. In...

Meer over 'AC en vrijwillige bijdrage'

Leerplicht en verlof

Lerendoenwesamen formaat169

Vrijstelling van onderwijs

Een kind mag naar school als het 4 jaar is. Als een kind 5 jaar is, is het leerplichtig.
Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs.
Er zijn echter enkele uitzonderingen waarop een leerling vrijstelling kan...

Meer over 'Leerplicht en verlof'

Nieuwe ouders & inschrijfformulier

Ylonka

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met juf Wobkje Hibma, zij is de locatiecoördinator van onze school.

Zij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt met u hoe de aanmelding en toelating zullen...

Meer over 'Nieuwe ouders & inschrijfformulier'

Plusklas Het Leerlab

Leerlab 5

Plusklas Het Leerlab

Sommige kinderen denken en leren snel. Ze hebben meer en andere prikkels nodig. Door een ontwikkelingsvoorsprong kan een kind zich anders voelen dan zijn klasgenoten. Soms ontstaat er faalangst, perfectionisme, een negatieve werkhouding of motivatieproblemen. Daarom bestaat...

Meer over 'Plusklas Het Leerlab'

Schoolmaatschappelijk werk

www knop smw

Lisanne Pars is verbonden aan De Romte als medewerker gebiedsteam op school (schoolmaatschappelijk werker) in de gemeente Súdwest-Fryslân.

  • In de bijlage vindt u een informatiebrief voor ouders over het schoolmaatschappelijk werk.

Zie ook de website van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Meer over 'Schoolmaatschappelijk werk'