Ouders

Weekweetjes

Weekweetjes formaat169

De Weekweetjes zijn op onze school de vervanger van voorheen de nieuwsbrief; deze verscheen eens per maand. In de Weekweetjes is onder meer algemene informatie over de school te vinden, data voor in de agenda en nieuws uit de groepen.

De Weekweetjes verschijnen ongeveer een keer per week/veertien...

Meer over 'Weekweetjes'

Schoolgids

SchoolgidsOTnoord21 22Beeldmerk

In de schoolgids staan de belangrijke zaken over de school, zoals: beleidszaken, zorg voor de leerlingen, onderwijskundige ontwikkelingen en opbrengsten.

Hier vindt u:

Meer over 'Schoolgids'

Kleuterboekje

Kleuterinformatie

In ons kleuterinformatieboekje staat praktische informatie over hoe wij werken in groep 1 en 2.

Speciaal bedoeld voor nieuwe en belangstellende ouders van en in onze school.

Meer over 'Kleuterboekje'

BSO op De Romte

BSO op De Romte

Flyer opgave BSO ‘De Romte’

In de bijlage vindt u een flyer met informatie over BSO 'De Romte', met daarin een linkje naar de website van de BSO. U kunt uw kinderen opgeven voor BSO ‘De Romte’. Het kan zijn dat er een meldging naar voren komt dat de website onveilig is. Dit komt door...

Meer over 'BSO op De Romte'

Verlofaanvraag & Leerplicht

Lerendoenwesamen formaat169

Vanaf vijf jaar verplicht naar school
Een kind mag naar school wanneer het vier jaar is. Wanneer een kind vijf jaar is, is het leerplichtig. Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs. Uw vierjarige kleuter mag thuis blijven wanneer...

Meer over 'Verlofaanvraag & Leerplicht'

Medezeggenschapsraad

MR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan het bestuur adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de...

Meer over 'Medezeggenschapsraad'

AC en vrijwillige bijdrage

Sinterklaas

De activiteitencommissie

Op onze school is een groep van ouders, die samen met de leerkrachten verschillende extra binnen- en buitenschoolse activiteiten organiseert en begeleid. De activiteitencommissie bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. In...

Meer over 'AC en vrijwillige bijdrage'

Tevredenheidspeiling

afbeelding

Eind 2018 heeft de school een tevredenheidspeiling gedaan onder ouders en kinderen. Op deze pagina vind je de samenvatting van de belangrijkste resultaten.

Resultaten voorjaar 2019

Meer over 'Tevredenheidspeiling'

Nieuwe ouders & inschrijfformulier

Ylonka

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met juf Wobkje Hibma, zij is de locatiecoördinator van onze school.

Zij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt met u hoe de aanmelding en toelating zullen...

Meer over 'Nieuwe ouders & inschrijfformulier'

Plusklas Het Leerlab

Leerlab 5

Plusklas Het Leerlab

Sommige kinderen denken en leren snel. Ze hebben meer en andere prikkels nodig. Door een ontwikkelingsvoorsprong kan een kind zich anders voelen dan zijn klasgenoten. Soms ontstaat er faalangst, perfectionisme, een negatieve werkhouding of motivatieproblemen. Daarom bestaat...

Meer over 'Plusklas Het Leerlab'

Schoolmaatschappelijk werk

www knop smw

Lisanne Pars is verbonden aan De Romte als medewerker gebiedsteam op school (schoolmaatschappelijk werker) in de gemeente Súdwest-Fryslân.

  • In de bijlage vindt u een informatiebrief voor ouders over het schoolmaatschappelijk werk.

Zie ook de website van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Meer over 'Schoolmaatschappelijk werk'