Weekweetjes

Weekweetjes formaat169

De Weekweetjes zijn op onze school de vervanger van voorheen de nieuwsbrief; deze verscheen eens per maand. In de Weekweetjes is onder meer algemene informatie over de school te vinden, data voor in de agenda en nieuws uit de groepen.

De Weekweetjes verschijnen ongeveer een keer per veertien dagen. Deze worden via de mail naar ouder(s)/verzorger(s) verstuurd, daarnaast zijn de edities ook hieronder te vinden.

Schooljaar 2020-2021

Veel leesplezier met het lezen van onze Weekweetjes: