Nieuwe ouders & inschrijfformulier

Ylonka

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met juf Wobkje Hibma, zij is de locatiecoördinator van onze school.

Zij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt met u hoe de aanmelding en toelating zullen verlopen.

Dit kan via tel: 0517 - 332 002, of e-mail: romte@gearhing.net.

Voor inschrijving mag u het inschrijfformulier invullen en op school afgeven. Voor beknopte informatie over De Romte is een folder gemaakt. In ons kleuterinformatieboekje staat praktische informatie over hoe wij werken in groep 1 en 2.