Over De Romte

SBS De Romte

PleinDans formaat169

Hartelijk welkom op de website van SBS De Romte! Via deze website hopen wij u te informeren over onze school.

Naast deze website houden wij u ook graag op de hoogte via Facebook en Twitter.

Meer informatie of kennismaken met onze school? Neem gerust contact met ons op.

Team SBS De Romte

 

 

Meer over 'SBS De Romte'

Onze naam

DeRomteLogo formaat169

De Romte is een samenwerkingsbasisschool op het Friese platteland waar de kinderen uit de vier dorpen (Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum) en uit omliggende dorpen naar school gaan.

"Romte" is het Friese woord voor "ruimte", dat op onze school centraal staat. Kinderen krijgen de ruimte om...

Meer over 'Onze naam'

Onze identiteit

Zandbak formaat11

De Romte is een openbare basisschool met een samenwerkingskarakter. Dit houdt in dat kinderen van ouders van verschillende levensbeschouwingen de school bezoeken. We gaan uit van respect voor ieder mens en de eigen maatschappelijke
of godsdienstige levens-beschouwing. Dat zorgt ervoor dat...

Meer over 'Onze identiteit'

Onze visie & missie

SamenComputeren formaat11

Leren doe je samen, is de inspiratie voor de ontwikkeling op onze school.

VISIE: We willen een school zijn met heldere structuren. Een school waar leerkrachten, kinderen en ouders zich goed voelen en optimaal kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het kind. Wij begeleiden hen naar de hoogst...

Meer over 'Onze visie & missie'

Onze ontwikkelingen

Tekenen formaat169

Dit stuk geeft een korte omschrijving van de gerealiseerde kwaliteit in schooljaar 2017–2018 en de onderwijskundige doelen die in het schooljaar 2018-2019 centraal staan.

Doelen

Ieder schooljaar wordt de kwaliteit van het onderwijs geëvalueerd middels klassen- en flitsbezoeken bij de leerkracht...

Meer over 'Onze ontwikkelingen'

Aanmelden van uw kind

Kleuren formaat169

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met juf Femke Huisman, zij is de locatiecoördinator van onze school.

Zij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt met u hoe de aanmelding en toelating zullen...

Meer over 'Aanmelden van uw kind'

Trijetalige skoalle

SL2

De Romte is sûnt jannewaris 2014 in trijetalige skoalle. In trijetalige skoalle biedt net allinnich de ferplichte fakken Nederlânsk, Frysk en Ingelsk oan, mar ek wurkfoarmen en aktiviteiten wêrby’t de ferskillende talen mei doel ynset wurde. De gedachte dy’t dêr ûnder leit is dat bern...

Meer over 'Trijetalige skoalle'

Snappet onderwijs

Meer over 'Snappet onderwijs'