Over De Romte

SBS De Romte

IMG 20190621 103021

Hartelijk welkom op de website van SBS De Romte! Via deze website informeren wij u over onze school.

Naast deze website houden wij u ook graag op de hoogte via Facebook en Instagram. Daarnaast hebben we ook ons eigen hoofdstuk in het dorpskrantje ' De Diggelfjoer'

Wilt u meer informatie of...

Meer over 'SBS De Romte'

Onze naam

De Romte Itens logo 2

De Romte is een samenwerkingsbasisschool op het Friese platteland waar de kinderen uit de vier dorpen (Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum) en uit omliggende dorpen naar school gaan.

"Romte" is het Friese woord voor "ruimte", dat op onze school centraal staat. Kinderen krijgen de ruimte om zich...

Meer over 'Onze naam'

Schoolgids

Schoolgids2

In de schoolgids staan de belangrijke zaken over de school, zoals: beleidszaken, zorg voor de leerlingen, onderwijskundige ontwikkelingen en opbrengsten.

Hier vindt u:

Meer over 'Schoolgids'

Onze identiteit

IMG 20190621 103048

De Romte is een openbare basisschool met een samenwerkingskarakter. Dit houdt in dat kinderen van ouders van verschillende levensbeschouwingen de school bezoeken. We gaan uit van respect voor ieder mens en de eigen maatschappelijke
of godsdienstige levens-beschouwing. Dat zorgt ervoor dat...

Meer over 'Onze identiteit'

Onze visie & missie

Naamloos2

Leren doe je samen, is de inspiratie voor de ontwikkeling op onze school.

VISIE: We willen een school zijn met heldere structuren. Een school waar leerkrachten, kinderen en ouders zich goed voelen en optimaal kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het kind. Wij begeleiden hen naar de hoogst...

Meer over 'Onze visie & missie'

Trijetalige skoalle

SL2

De Romte is sûnt jannewaris 2014 in trijetalige skoalle. In trijetalige skoalle biedt net allinnich de ferplichte fakken Nederlânsk, Frysk en Ingelsk oan, mar ek wurkfoarmen en aktiviteiten wêrby’t de ferskillende talen mei doel ynset wurde. De gedachte dy’t dêr ûnder leit is dat bern...

Meer over 'Trijetalige skoalle'