Onze identiteit

IMG 20190621 103048

De Romte is een openbare basisschool met een samenwerkingskarakter. Dit houdt in dat kinderen van ouders van verschillende levensbeschouwingen de school bezoeken. We gaan uit van respect voor ieder mens en de eigen maatschappelijke
of godsdienstige levens-beschouwing. Dat zorgt ervoor dat iedereen zich thuis mag voelen.

Bij ons op school worden zowel Godsdienstig vormingsonderwijs als Humanistisch vormingsonderwijs aangeboden. Hieronder kunt u daar meer informatie over lezen.

thumbnail image001

Godsdienstig vormingsonderwijs (GVO)

Leerlingen:

  • leren een eigen kijk op het leven te ontwikkelen;
  • maken kennis met de bijbelse verhalentraditie;
  • ervaren wat geloof in het leven kan betekenen;
  • leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen.

Klik hier voor meer informatie.

hvo logo

Humanistisch vormingsonderwijs (HVO)

Leerlingen:

  • onderzoeken hun eigen ideeën en ervaringen;
  • leren zelf keuzes te maken en te verantwoorden;
  • worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, weten en doen;
  • leren open te staan voor meningen van anderen;
  • leren om kritisch en creatief om te gaan met vragen rondom normen, waarden en levensovertuiging.

Klik hier voor meer informatie.