Praktische info

Greidhoeke goes onderwijs

Greidhoeke goes ‘vernieuwend’ onderwijs

Hoe de grutto het weer gezellig gaat vinden in de Greidhoeke

Vier kleine plattelandsscholen slaan de handen ineen en maken zich hard voor een vernieuwde onderwijsvorm. Met een groots project over de bedreigde grutto en het gebrek aan biodiversiteit in...

Meer over 'Greidhoeke goes onderwijs'

Team van De Romte

Team de romte

Team van De Romte 
Van links naar rechts: Juf Anneke, Juf Mireille, Juf Regina en Juf Joukje. 
Vooraan: Meester Remmelt. 

Meer over 'Team van De Romte'

School- en gymtijden

IMG 20190425 WA0006

Schooltijden

Onze school werkt met een continurooster.

Voor iedere groep* is de schooltijd 8.30-14.10 uur iedere dag. De middagpauze en lunch zijn op school.

*Groep 1-2 is vrijdagmiddag om 12.15 vrij.

 

Gymnastiekrooster

Op maandagochtend hebben de kinderen van onze school gymnastiek op het veld of...

Meer over 'School- en gymtijden'

Schoolgids

SchoolgidsOTnoord21 22Beeldmerk

In de schoolgids staan de belangrijke zaken over de school, zoals: beleidszaken, zorg voor de leerlingen, onderwijskundige ontwikkelingen en opbrengsten.

Hier vindt u:

Meer over 'Schoolgids'

Vakantierooster

IMG 20200622 WA0007
Vrije dagen en middagen en vakanties


  • Vrijdag 10 september      - Hele dag OT Noord Studiemoment

  • Vrijdag 15 oktober          - Werkmiddag 12.00 uit

  • Zaterdag 16 oktober - zondag 24 oktober: Herfstvakantie 

  • Woensdag 17 november  - Hele dag Teamstudiedag

  • Woensdag 1 december    -...
Meer over 'Vakantierooster'

BSO op De Romte

BiU8FUYc

Sinds kort kunnen wij ook zeggen dat de Romte beschikt over een Buitenschoolse Opvang (BSO). De BSO is er voor basisschoolkinderen van 4-13 jaar. Op dit moment is de BSO elke dinsdag open. Juf Trijntje Nienke organiseert dan de opvang voor de kinderen van de Romte. Achter de schermen zijn we...

Meer over 'BSO op De Romte'

Uw kind af- of ziekmelden

beterschapskaart lego hartjes kind jb17041401 1

Uw kind ziekmelden
Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.00 uur en 8.15 uur telefonisch door via 0515-332002. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Uw kind af- of ziekmelden'

Schoolafspraken en beleid

CAS 9588 800x531

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in en rond de school.
Daarom zijn er duidelijke regels, een veilige speelomgeving en een schoolgebouw dat aan alle veiligheidseisen voldoet.
De veiligheid rond de school versterken we ook doordat leerkrachten voor schooltijd en in de...

Meer over 'Schoolafspraken en beleid'

Onderwijsteam Noord

OTnoordStapsteenBreed2

Om de kwaliteit van de scholen te versterken en om de risico's van kleine scholen te verminderen werkt Gearhing met onderwijsteams. De 24 scholen zijn geclusterd in vijf onderwijsteams. De medewerkers in de onderwijsteams werken inhoudelijk en organisatorisch samen en ook voor de leerlingen zijn...

Meer over 'Onderwijsteam Noord'

Nieuwe ouders & inschrijfformulier

Ylonka

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met juf Wobkje Hibma, zij is de locatiecoördinator van onze school.

Zij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt met u hoe de aanmelding en toelating zullen...

Meer over 'Nieuwe ouders & inschrijfformulier'