Team van De Romte

75580361 2575188305930550 4539321175314006016 n

Van links naar rechts: Trijntje Nienke Talsma, Regina Postma, Joukje Salverda, Anneke Verbeek, Wobkje Hibma en Joukje Zijlstra.

20180925 IMG 0804 2

Regina Postma

Juf Regina is leerkracht van groep 1, 2 en 3 op dinsdag en woensdag.

Anneke

Anneke Verbeek

Juf Anneke is leerkracht van groep 1, 2 en 3 op maandag, donderdag en vrijdag.

Wobkje

Wobkje Hibma

Juf Wobkje is leerkracht van groep 4 en 5 op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Daarnaast is juf Wobkje locatiecoördinator en is daarmee het eerste aanspreekpunt van onze school.

Joukje

Joukje Salverda

Juf Joukje is leerkracht van groep 6, 7 en 8 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Joukje Z

Joukje Zijlstra

Juf Joukje is leerkracht in groep 6,7 en 8 op de woensdag.

IMG 6133 169

Agatha Flier

Juf Agatha is onderwijsassistent op onze school. Zij begeleidt op maandag (groepjes) leerlingen.

Jetske formaat11

Jetske Hettinga

Juf Jetske is intern begeleider (IB'er) en specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van de zorg en is de contactpersoon voor de externe zorgdeskundigen.

IMG 1462 AnnaMarie

Anna Marie Hiemstra (zij staat op de foto)

Anna Marie is onderwijsteam coördinator. Zij verzorgt de administratie en daarnaast zorgt zij voor het personeelsbeheer binnen onderwijsteam Noord.
annamarie.hiemstra@gearhing.net

Thijs van der Veen is als manager bedrijfsvoering verantwoordelijk voor de financiën van OT-Noord (begroting, exploitatie en investering) en voor de formatie.
thijs.van.der.veen@gearhing.net

De coördinatie van alle zaken rondom beheer en onderhoud van de gebouwen en terreinen en ICT hoort bij de taken van Ria Jongstra.
ria.jongstra@gearhing.net

Arnold

Arnold Oosterdijk

Arnold is directeur van het onderwijsteam en samen met Feikje Toering eindverantwoordelijk voor alle 12 scholen van onderwijsteam Noord. Hij legt hiervoor verantwoording af aan de ouders (MR) en het college van bestuur (CvB). Hij ontwikkelt beleid op diverse gebieden, waaronder onderwijsontwikkelingen en personeelsbeleid. Zijn taak is het behouden van de kwaliteit op de scholen.

arnold.oosterdijk@gearhing.net

IMG 1519 1

Feikje Toering

Feikje is directeur van het onderwijsteam en samen met Arnold Oosterdijk eindverantwoordelijk voor alle 12 scholen van onderwijsteam Noord.. Ze legt hiervoor verantwoording af aan de ouders (MR) en het college van bestuur (CvB). Zij ontwikkelt beleid op diverse gebieden, waaronder onderwijsontwikkelingen en personeelsbeleid. Haar taak is het behouden van de kwaliteit op de scholen.

feikje.toering@gearhing.net