Team van De Romte

team

Team van De Romte 
Van links naar rechts: Juf Anneke, Juf Mireille, Juf Irma Juf Regina en Juf Joukje. 
Vooraan: Meester Remmelt. 

regina

Regina Postma

Juf Regina is leerkracht van groep 1 t/m 3  op dinsdag, woensdag en vrijdag.

anneke

Anneke Verbeek

Juf Anneke is leerkracht van groep 1, 2 en 3 op maandag en donderdag. 

IMG 0021

Remmelt Bouma 

Meester Remmelt werkt van maandag tot en met vrijdag in groep 4-5. 

Joukje

Joukje Salverda

Juf Joukje is leerkracht van groep 6, 7 en 8 op maandag, donderdag en vrijdag.

Daarnaast is juf Joukje het aanspreekpunt als locatie coördinator van de Romte.

DSC 0295 2

Mireille de Vreeze 

Juf Mireille werkt op maandag in groep 4-5. Op dinsdag en woensdag staat zij voor groep 6-7-8. 
Op vrijdag is ze op school aanwezig voor de invulling van de zorguren. 

Irma

Irma Emmerig

Juf Irma is intern begeleider (IB'er) Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van de zorg en is de contactpersoon voor de externe zorgdeskundigen.

Arnold

Arnold Oosterdijk

Arnold is directeur van onderwijsteam Noord. Hij is eindverantwoordelijke voor de 11 scholen die onder ons onderwijsteam vallen. Hij legt hiervoor verantwoording af aan de ouders (MR) en het college van bestuur (CvB). Hij ontwikkelt beleid op diverse gebieden waaronder onderwijsontwikkelingen en personeelsbeleid.

arnold.oosterdijk@kykscholen.nl

 

Naamloos3

Anna Marie Hiemstra: Personeelszaken
annamarie.hiemstra@kykscholen.nl 

Sita Postma: Onderwijs beleid en organisatie
sita.postma@kykscholen.nl

Rixt Dijksma: Onderwijs beleid en organisatie
rixt.dijksma@kykscholen.nl 

Folkert Dijksma: Financiën en huisvesting 
folkert.dijksma@kykscholen.nl

Afke Faber: ondersteuning 
afke.faber@kykscholen.nl