Team van De Romte

20180925 IMG 0800 2

Van links naar rechts: Regina Postma, Wobkje Hibma, Anneke Verbeek, Joukje Salverda en Femke Huisman.

20180925 IMG 0804 2

Regina Postma

Juf Regina is leerkracht van groep 1, 2 en 3 op dinsdag en woensdag.

Anneke formaat11

Anneke Verbeek

Juf Anneke is leerkracht van groep 1, 2 en 3 op woensdag, donderdag en vrijdag.

Wobkje formaat11

Wobkje Hibma

Juf Wobkje is leerkracht van groep 4 en 5 op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Daarnaast vervangt zij juf Femke als locatiecoördinator en is daarmee het eerste aanspreekpunt van onze school.

Joukje Salverda2

Joukje Salverda

Juf Joukje is leerkracht van groep 6, 7 en 8 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Joukje Zijlstra

 

Juf Joukje is leerkracht in groep 6,7 en 8 op de woensdag.

Femke formaat11

Femke Huisman

Juf Femke is leerkracht in groep 6, 7 en 8.

IMG 6133 169

Agatha Flier

Juf Agatha is onderwijsassistent op onze school. Zij begeleidt op maandag (groepjes) leerlingen.

Jetske formaat11

Jetske Hettinga

Juf Jetske is intern begeleider (IB'er) en specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van de zorg en is de contactpersoon voor de externe zorgdeskundigen.

Anna Marie formaat2

Anna Marie Hiemstra

Anna Marie is Onderwijsteam Coördinator. Zij verzorgt de administratie en is verantwoordelijk voor de financiën van het onderwijsteam (begroting, exploitatie en investering). Ook de coördinatie van alle zaken rondom beheer en onderhoud van de gebouwen en terreinen hoort bij de taken, evenals ARBO-zaken.

OFeikje website1

Feikje Toering

Feikje is directeur van het onderwijsteam en eindverantwoordelijk voor alle 4 scholen. Ze legt hiervoor verantwoording af aan de ouders (MR) en het college van bestuur (CvB). Zij ontwikkelt beleid op diverse gebieden waaronder onderwijsontwikkelingen en personeelsbeleid. Haar taak is het behouden van de kwaliteit op de scholen.

feikje.toering@gearhing.net