Schoolafspraken en beleid

278456389 1850290258501295 5142289334434510826 n2

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in en rond de school.
Daarom zijn er duidelijke regels, een veilige speelomgeving en een schoolgebouw dat aan alle veiligheidseisen voldoet.
De veiligheid rond de school versterken we ook doordat leerkrachten voor schooltijd en in de pauze pleinwacht lopen.
Daarnaast werken wij met een pestprotocol en incidentenregistratie.

Algemene schoolafspraken (welke van belang zijn voor de ouders)

 • Indien uw kind ziek is graag voor 8.30 telefonisch afmelden.
 • Indien uw kind om 8.30 nog niet op school is en er is geen melding van afwezigheid dan wordt er voor 8.45 contact met u opgenomen.
 • Volgens het "pleinwachtrooster" houdt een leerkracht toezicht op het plein vanaf 10 minuten voor aanvang van de lessen. Tijdens de pauze hebben alle leerkrachten pleinwacht.
 • Bij slecht weer worden de leerlingen vervroegd binnen gelaten.
 • De leerkrachten zijn minimaal 15 minuten voor aanvang van de lessen op school aanwezig.
 • De leerkrachten zijn (in principe) minimaal 15 minuten na het einde van de lessen op school aanwezig.
 • Heeft uw kind een besmettelijke ziekte, dan geeft u dit door aan de betreffende leerkracht. U bespreekt dan of het verstandig is om uw kind thuis te houden.
 • Wilt u een gesprek met een leerkracht, dan kan dit op afspraak na schooltijd.
 • Wanneer door het KNMI code rood wordt afgegeven, worden de kinderen naar huis gestuurd. Wilt u aan de school doorgeven waar uw kind naar toe kan wanneer u niet thuis bent.
280701012 1872293086301012 192366236835439051 n

5 Schoolregels

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand doet zielig

Elk kind moet zich op school veilig voelen.. Van kinderen, leerkrachten en ouders wordt gevraagd bij te dragen aan een veilige school.
Een ordelijke en duidelijke organisatie komt iedereen ten goede; het bespaart ergernis, discussies en conflicten. Ons devies is echter om zo weinig mogelijk regels te stellen; we gebruiken liever samen ons gezonde verstand.
Toch ontkomen we er niet aan omdat het van belang is dat iedereen weet waar hij/zij zich in onze school aan moet houden.
Elke groep stelt aan het begin van het schooljaar de klassenregels op samen met de leerlingen. Dit zijn niet meer dan 5 regels.

huiswerk

Spreekbeurten

Onder een spreekbeurt verstaan we een vertelbeurt voor de klas. De leerling leert in het openbaar voor een groep te durven spreken over een bepaald onderwerp.

 

Klik hier voor ons Spreekbeurtbeleid.

Groep 1-4

Groep 5-8

SCHRIJVERN

Schrijfbeleid

Hier lees je over het schrijfbeleid van onze school.

veiligheid

Veiligheidsplan

Op de Gearhingscholen is er Veiligheidsbeleid. Dan gaat het met name over preventie- ,incidenten-, nazorg- en santiebeleid. Zo zijn er bijvoorbeeld gedragsregels en protocollen rond pesten, kindermishandeling en sterfgevallen.

Klik hier voor het veiligheidsbeleid

medicijn

Medicijnprotocol

Hier leest u over hoe het onderwijsteam omgaat met het toedienen van medicijen en het medisch handelen.

Luizen

Luizenprotocol

Na iedere vakantie zal er een luizencontrole plaatsvinden. In de nieuwsbrief of in een mail zal de exacte dag aan u bekend worden gemaakt. Houd dit alstublieft goed in de gaten. Om de controle goed uit te kunnen voeren is het namelijk van belang dat u die dag uw kinderen zonder gel en bijzondere vlechtwerken naar school stuurt of brengt.

Klik hier voor ons Luizenprotocol.

301858788 1951320401731613 2634932651068677489 n

Respectprotocol

Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

Pesten doen we op school niet, daarom hebben wij in plaats van een Pestprotocol ook een Respectprotocol: Wij staan voor respect naar elkaar toe en handelen daarin preventief.

Klik hier voor ons Respectprotocol.

Als SEO (Sociaal Emotionele Ontwikkeling) coördinator is Hilly Velde aangesteld voor OT- Noord, waar ook onze school deel van uit maakt. Naast de opleiding tot leerkracht heeft ze ook de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening gedaan. Als specifieke cursus heeft ze de anti-pest coördinator cursus gedaan.

Indien er sprake is van pesten binnen OT-Noord dient de SEO-coördinator daarvan op de hoogte te zijn gebracht. Ook wanneer er alleen sprake is van een pestincident. Het meldpunt pesten is het volgende mailadres: pestinterventie-ot7@gearhing.net 

Protocol Informatieplicht gescheiden ouders

Klachtenprocedure. Zie www.gearhing.nl