Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Onze naam

De Romte is een samenwerkingsbasisschool op het Friese platteland waar de kinderen uit de vier dorpen (Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum) en uit omliggende dorpen naar school gaan.

"Romte" is het Friese woord voor "ruimte", dat op onze school centraal staat. Kinderen krijgen de ruimte om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarnaast is De Romte een samenwerkingsschool, leerlingen van verschillende levensbeschouwingen bezoeken onze school. Ook daarbij is ruimte belangrijk: respect voor ieder mens en de eigen maatschappelijke of godsdienstige levens-beschouwing.

Situering

De Romte is een school met drie lokalen en een gemeenschapsruimte en een middenruimte (mediatheek), en is te vinden aan de Itingewei 2 te Itens. Het gebouw is in 2007 geheel verbouwd en uitgebreid. Het biedt ons de mogelijkheden tot het realiseren van verantwoord basisonderwijs. Alle ruimten zijn aangepast aan de eisen van deze tijd en is opnieuw geverfd.

Ontstaan

Onze school is ontstaan in 1995, door het samengaan van de christelijke basisschool 'De Banier' en de Openbare basisschool 'De Wringe', beide in Itens. De Romte is gestart door kerkelijke en buitenkerkelijke ouders die een uitgesproken opvatting hadden over het gezamenlijke onderwijs dat zij voor hun kinderen wilden. Een gemeenschappelijke school voor alle kinderen uit Itens, Rien, Hinnaard, Lytsewierrum en de omliggende dorpen.