Contact

Digitaal verlof aanvragen

U kunt in bijzondere gevallen vrij vragen voor uw kind. Hier kunt u dit digitale aanvraagformulier verlof voor gebruiken.


Op de websitepagina Verlofaanvraag & Leerplicht vindt u informatie over verlofaanvraag in verband met vakantie en verlofaanvraag in verband met andere gewichtige omstandigheden.


U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons of uw aanvraag kan worden toegekend.

Meer over 'Digitaal verlof aanvragen'

De Romte

De Romte
Directeur:
Arnold Oosterdijk
Locatiecoördinator:
Joukje Salverda
Adres:
Itingewei 2
8735 HT Itens

Directie & adressen

IMG 20190219 175951

Directeur:
Arnold Oosterdijk is directeur van onderwijsteam Noord, waar onze school deel van uitmaakt.
Hij is te bereiken via arnold.oosterdijk@gearhing.net

Locatiecoördinator:
Hebt u vragen van algemene aard, dan kunt u contact opnemen met Joukje Salverda. Zij is locatiecoördinator van onze...

Meer over 'Directie & adressen'

Nieuwe ouders & inschrijfformulier

Ylonka

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met juf Wobkje Hibma, zij is de locatiecoördinator van onze school.

Zij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt met u hoe de aanmelding en toelating zullen...

Meer over 'Nieuwe ouders & inschrijfformulier'