Contact

Verlofaanvraag formulier

U kunt in bijzondere gevallen vrij vragen voor uw kind. Wij gebruiken voor de beoordeling het Handboek Leerplicht. Hiervoor kunt u dit aanvraagformulier verlof gebruiken.
U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons of uw aanvraag kan worden toegekend.

Zie ook: Leerplicht en verlof

Klik op: Meer over "Aanvraag..."

Meer over 'Verlofaanvraag formulier'

De Romte

plein2
Locatiecoördinator:
Wobkje Hibma
Adres:
Itingewei 2
8735 HT Itens

Directie & adressen

Monsters formaat169

Directie:
Feikje Toering is de directeur van Onderwijsteam 7, waar ook onze school deel van uit maakt. Zij is te bereiken via feikje.toering@gearhing.net 

Locatiecoördinator:
Hebt u vragen van algemene aard, dan kunt u contact opnemen met juf Femke Huisman. Zij is locatiecoördinator van onze...

Meer over 'Directie & adressen'

School- en gymtijden

Plein1 formaat169

 

Schooltijden (gewijzigd per 2017-2018)

Onze school werkt met een continurooster.

Voor iedere groep* is de schooltijd 8.30-14.10 uur iedere dag. De middagpauze en lunch zijn op school.

*Groep 1-2 is vrijdagmiddag vrij.

Gymnastiekrooster

Op donderdag hebben de kinderen van onze school gymnastiek op...

Meer over 'School- en gymtijden'

Aanmelden van uw kind

Kleuren formaat169

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met juf Femke Huisman, zij is de locatiecoördinator van onze school.

Zij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt met u hoe de aanmelding en toelating zullen...

Meer over 'Aanmelden van uw kind'