Contact

Verlofaanvraag formulier

U kunt in bijzondere gevallen vrij vragen voor uw kind. Wij gebruiken voor de beoordeling het Handboek Leerplicht. Hiervoor kunt u dit aanvraagformulier verlof gebruiken.
U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons of uw aanvraag kan worden toegekend.

Zie ook: Leerplicht en verlof

Klik op: Meer over "Aanvraag..."

Meer over 'Verlofaanvraag formulier'

De Romte

De Romte
Locatiecoördinator:
Joukje Salverda (tijdelijk)
Adres:
Itingewei 2
8735 HT Itens

Directie & adressen

IMG 20190219 175951

Directie:
Arnold Oosterdijk en Feikje Toering - van der Weide vormen de directie van Onderwijsteam Noord, waar onze school deel van uitmaakt.
Zij zijn te bereiken via arnold.oosterdijk@gearhing.net of via feikje.toering@gearhing.net

Locatiecoördinator:
Hebt u vragen van algemene aard, dan kunt u...

Meer over 'Directie & adressen'

Nieuwe ouders & inschrijfformulier

Ylonka

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met juf Wobkje Hibma, zij is de locatiecoördinator van onze school.

Zij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt met u hoe de aanmelding en toelating zullen...

Meer over 'Nieuwe ouders & inschrijfformulier'