Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

SBS De Romte

Onze naam

 

De Romte is een samenwerkingsbasisschool op het Friese platteland waar de kinderen uit de vier dorpen (Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum) en uit omliggende dorpen naar school gaan.

"Romte" is het Friese woord voor "ruimte", dat op onze school centraal staat. Kinderen krijgen de ruimte om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarnaast is De Romte een samenwerkingsschool, leerlingen van verschillende levensbeschouwingen bezoeken onze school. Ook daarbij is ruimte belangrijk: respect voor ieder mens en de eigen maatschappelijke of godsdienstige levensbeschouwing.