Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Nieuwsbrieven

In de nieuwsbrief is onder meer algemene informatie over de school te vinden, data voor in de agenda en nieuws uit de groepen.

De nieuwsbrieven verschijnen ongeveer een keer per maand. Deze worden via de mail naar ouder(s)/verzorger(s) verstuurd, daarnaast zijn de edities ook hieronder te vinden.

Schooljaar 2022-2023

Schooljaar 2021-2022

Veel leesplezier met het lezen van onze Weekweetjes: