Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Onze visie & missie

Leren doe je samen, is de inspiratie voor de ontwikkeling op onze school.

 

Visie

We willen een school zijn met heldere structuren. Een school waar leerkrachten, kinderen en ouders zich goed voelen en optimaal kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het kind. Wij begeleiden hen naar de hoogst mogelijke leerresultaten. Kinderen moeten daarbij leren verantwoordelijk te zijn voor eigen werk en materiaal en leren de ander te accepteren en te respecteren zoals als hij is. Vertrouwen en respect staan hierbij centraal.

Het profiel van De Romte is gebaseerd op 4 pijlers:

1) Een open en sociale school
2) Samenwerken aan zelfstandigheid
3) Ontwikkel je talent
4) Laat zien wat je kunt!

Zelfredzaamheid
S.B.S ‘De Romte’ blijft zichzelf innoveren en stuurt de leerlingen aan tot meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De kinderen van groep 2 tot en met groep 8 werken met een weektaak. Daardoor weten de kinderen precies wat er van hun wordt verwacht. Ze maken voor zichzelf een planning en worden hierdoor medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces.

Drietalig onderwijs
Kinderen leren op jongere leeftijd sneller verschillende talen aan, is onze mening. Meer talen, meer toekomst! S.B.S. ‘De Romte’ is een 3TS Plusschool. Wij bieden de kinderen de drie talen, Nederlands, Fries en Engels aan in groep 1 t/m 8. Er is verschil in voertaal en vaktaal. Op vaste dagen/dagdelen wordt er in het Engels of Fries les gegeven in alle groepen.

Denken in doelen
Sinds vorig jaar zijn wij gestart met het werken aan doelen. Ons doel voor komend jaar is door middel van kind- gesprekken de leerling actief te betrekken bij hun eigen leerproces. De leerlingen leren hun eigen doelen te formuleren en leren hierop te reflecteren. Het werken aan een portfolio, dat kinderen structuur en inzicht in het individuele leerproces geeft, willen we hier aan koppelen. Dit is in ontwikkeling.
S.B.S. ‘De Romte’ geeft hierbij elk kind de ruimte om zich op eigen wijze te ontplooien en gebruik te maken van ieders leerstijl.

Verhalend ontwerp/onderzoeken leren/21e-eeuwse vaardigheden
Aan deze twee werkvormen hebben we de afgelopen twee jaren geproefd; verhalend ontwerp in de groepen 1 t/m 4 en onderzoekend leren in de groepen 5 t/m 8.
Bij verhalend ontwerp verlopen de leeractiviteiten als bij een verhaal, dat door de leerlingen zelf voor een groot deel wordt ingevuld of gemaakt. Van daaruit worden activiteiten en werkvormen op allerlei gebieden aangeboden, waardoor de verschillende vaardigheden en talenten ontwikkeld worden.
Bij onderzoekend leren stellen de leerlingen zelf onderzoeksvragen. Met elkaar zoeken ze antwoorden door individueel deelvragen te onderzoeken. Deze werkwijze daagt kinderen uit, prikkelt de nieuwsgierigheid, geeft talenten kans zich te ontwikkelen, zorgt dat kennis wordt gedeeld en toegepast en maakt dat kinderen gebruik maken van elkaars vaardigheden, binnen een coöperatieve setting. Vaardigheden die passen binnen de zogenaamde “21e-eeuwse vaardigheden”.